15. Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE KRAB, 2 czerwca 2017, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec k/Warszawy

Sympozjum poświęcone będzie projektom badawczym prowadzonym w ramach Horyzontu 2020 ze szczególnym uwzględnieniem projektów REGPOT i strategii rozwoju centrów badawczych w polskich regionach.
Po sympozjum przewidziane jest Walne Zgromadzenie KRAB (patrz informacja poniżej) .
Ramowy program Sympozjum dostępny jest tutaj.

Z przyjemnością informujemy, że udział w Sympozjum potwierdził m.in. Pan Wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zgłoszenia na Sympozjum przyjmujemy do dnia 25 maja poprzez stronę http://krab15.syskonf.pl.

Walne Zgromadzenie KRAB, 2 czerwca 2017, godz. 17, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec k/Warszawy

Witam,
W imieniu Zarządu Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE zapraszam na Walne Zgromadzenie KRAB, 2 czerwca 2017, (piątek), godz. 17.00 ( I termin), 17.15 (II termin), Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN 05-552 Jastrzębiec, ul. Postępu 36 A

Proponowana Agenda:
1.Wybór Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczącego Zgromadzenia i Komisji Wnioskowej
2. Sprawozdanie Zarządu KRAB z prac od 24 marca 2017 r. do 2 czerwca 2017
3 Dyskusja nad działaniami KRAB, m.in. tworzenie Oddziałów Regionalnych KRAB
4.Wybory uzupełniające do Zarządu KRAB
5. Sprawy inne
6. Przyjęcie Uchwał Zgromadzenia
7. Zamknięcie Zgromadzenia
W dyskusji na Zgromadzeniu mogą uczestniczyć wszyscy członkowie KRAB oraz inne osoby zainteresowane Projektami Badawczymi UE. Zgodnie ze Statutem w głosowaniach nad Uchwałami Zgromadzenia uczestniczą tylko członkowie KRAB.
Zapraszam również do obserwacji naszej strony internetowej www.krab.edu.pl oraz naszego konta na Twitterze @KRAB_PL

Serdecznie pozdrawiam

Janusz Hołyst
Prezes Zarządu KRAB