XVII Sympozjum i Walne Zebranie KRAB, Gdańsk, 13-14 czerwca 2019

ZAPROSZENIE

Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych UE serdecznie zaprasza do udziału w XVII Sympozjum KRAB, którego współorganizatorem i gospodarzem będzie Uniwersytet Gdański.

Data: 13.06.2019 Sympozjum, 14.06.2019 wizyta studyjna

Lokalizacja: Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk

Celem Sympozjum jest zapoznanie uczestników z projektami badawczymi prowadzonymi w ramach Horyzontu 2020 i innych Programów UE ze szczególnym uwzględnieniem projektów z obszaru gospodarki morskiej oraz działalnością Międzynarodowych Agend Badawczych.

Spodziewamy się, że w Sympozjum weźmie udział około 100 uczestników, w tym przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych EU oraz koordynatorzy projektów finansowanych z Programu Horyzont 2020.

Zapraszamy do rejestracji uczestnictwa poprzez stronę internetową https://krab2019.syskonf.pl/ oraz do zgłaszania propozycji prezentacji ustnych lub posterowych do dnia 15.05.2019.

Uczestnictwo w Sympozjum jest bezpłatne,  liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

13 czerwca 2019  o godz. 17:00 odbędzie się również otwarte Walne Zgromadzenie KRAB, którego proponowany program obejmuje:

  • dyskusja nad działalnością Stowarzyszenia KRAB
  • wybory uzupełniające do Zarządu KRAB

Serdecznie zapraszamy !

W imieniu Zarządu KRAB

Prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst
Prezes Zarządu KRAB

Informacja o działalności Stowarzyszenia EARMA

https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en

EARMA collaborates with 13 other European associations in response to the European Commission´s release of its outline for the Ninth Framework Programme

Universities united for the best Horizon Europe

In the wake of the European Commission’s release of its outline for the Ninth Framework Programme for Research and Innovation (Horizon Europe), 14 European associations representing universities united to respond to the proposal. For universities, creating the best Horizon Europe possible is paramount as the programme is a key enabler in achieving European ambitions and strengthening values. By reinforcing research and innovation, Horizon Europe will impact the daily life of European citizens, European society as a whole and the European economy.

We therefore ask the European Parliament and the Council to support Horizon Europe and to incorporate the following necessary changes in order to ensure that it will fulfil the EU’s ambitions:

  • Increase the total budget.
  • Review the budget allocation.
  • Put the realisation of the European Research Area at the centre of Horizon Europe across all pillars.
  • Foresee better linkages between research, innovation and education.
  • Include a human and societal reflection, as well as options for fundamental research, in all clusters and missions.
read more

 

 

XVI Sympozjum i Walne Zebranie KRAB, Wrocław, 17-18 maja 2018.

ZAPROSZENIE

Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych UE serdecznie zaprasza do udziału w XVI Sympozjum KRAB, którego współorganizatorem i gospodarzem będzie KGHM Polska Miedź S.A.

Data: 17.05.2018 Sympozjum, 18.05.2018 wizyta studyjna

Lokalizacja: KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław

Celem Sympozjum jest prezentacja i dyskusja na temat zaangażowania i osiągnięć polskich zespołów badawczych w 7 PR UE oraz w programie HORYZONT 2020, ze szczególnym uwzględnieniem sukcesów przemysłu, w tym prac badawczo rozwojowych i wdrożeniowych prowadzonych w Grupie KGHM Polska Miedź S.A. Wydarzenie ma również przyczynić się do budowy ekosystemu innowacji, czemu posłużyć ma sesja wokół kluczowych obszarów zidentyfikowanych przez KGHM, oraz prezentacje zgłoszone przez uczestników sympozjum.

Oczekujemy, że w wydarzeniu weźmie udział około 150 uczestników. Mamy nadzieję, że Sympozjum przyczyni się do zwiększenia udziału polskich zespołów w programach badawczych UE i zacieśnienia współpracy pomiędzy sektorem przemysłowym i nauką.

Uczestnictwo w Sympozjum jest bezpłatne. Rejestracja trwa do 11 maja 2018, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje na temat Sympozjum, w tym rejestracja i możliwość zgłaszania referatów oraz plakatów dostępne są na stronie http://krab16.syskonf.pl/  Tytuły oraz tematykę prezentacji/plakatów oraz rezerwację miejsca na wizycie studyjnej na składowisku odpadów flotacyjnych „Żelazny Most” prosimy zgłaszać w formularzu rejestracyjnym.

 

17 maja o godz. 18:00 odbędzie się również otwarte Walne Zgromadzenie KRAB, którego proponowany program obejmuje:

  • dyskusja nad działalnością Stowarzyszenia KRAB
  • wybory uzupełniające do Zarządu KRAB

Serdecznie zapraszamy !

W imieniu Zarządu KRAB

Prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst                                                dr Zygmunt Krasiński
Prezes Zarządu KRAB                                                                 Członek Zarządu KRAB